Kérdések
Kolláth Zoltán: Az Univerzum hangjai
c. előadásához

  1. Kepler hangsorokat rendelt a bolygókhoz. Mi alapján határozta meg a dallamokat adó hangmagasságokat?

  2. A kozmikus háttérsugárzás hőmérsékletének térbeli eloszlásában tízezred K nagyságú hőmérséklet ingadozást mértek. Ha az ennek megfelelő nyomás eltéréseket hangokként értelmezzük, mekkora volt a korai Univerzum hangereje?

  3. A pulzáló változócsillagok rezgései hanghullámokkal magyarázhatók. Hogyan figyelhetjük meg ezeket a hangokat?