Az atomoktól a csillagokig

ugrás a tartalomra

Atomcsill előadás kivonat

Előadó: Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék)
Cím: Amikor a részecskék magukon kívül vannak...
Időpont: 2019. február 14.

A fizika legalapvetőbb és legismertebb törvényei közé tartozik az energia és az impulzus (lendület) megmaradásának törvénye. Érvényességük a földi kövek hajigálásától egyik irányba az égitestek mozgásáig, másik irányba az atomok ütközéséig mindenre kiterjed, és korlátokat szab a lehetséges folyamatoknak. Igen ám, de a relativisztikus dinamika szabályaiból igen könnyen (képletek nélkül, pusztán egyszerű ábrák tanulmányozásával) arra a következtetésre juthatunk, hogy a legelemibb folyamatok során (pl. amikor egy elektron elnyel vagy kibocsát egy fotont) nem teljesülhet egyszerre az energia és az impulzus megmaradása, valamint az e mennyiségek között a relativitáselmélet által megszabott összefüggés. Vajon milyen ravasz trükkel kerülik ki az elemi részecskék ezt a csapdát, hogyan siet segítségükre a kvantumelmélet és a határozatlansági reláció? Mennyi energiát vagy impulzust lehet kölcsönözni a Vákuum Bankból, és mennyi idő múlva kell mindent visszafizetni? A Richard Feynman által bevezetett egyszerű és szemléletes diagramok segítenek eligazodni a részecskék furcsa ügyletei között — úgy, hogy a játék végén a kecske és a káposzta is megelégedetten távozik...

 

Powered by ELTE TTK Fizikai Intézet

Design: Agócs András Gábor (Nalyman) – Code: Agócs András Gábor (Nalyman) & Király Andrea – Page maintaned by: Király Andrea